Under 2018 bygger vi nytt ungdjursstall, vilket betyder att djurhållningen ökar från dagens 130 tjurar till närmare 200. EU ger stöd till finansieringen inom ramen för landsbygdsprogrammet 2014-2020.